Η μελέτη του ΣΟΑΠ (σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης) για τη Δυτική Αθήνα

Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας  σε σύντομη παρουσίαση (8 σελίδες) και το αναλυτικό τεύχος της μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «60 δράσεις για τη Δυτική Αθήνα, Προκαταρκτική Έκθεση Ανάλυσης και Στρατηγικής, Απρίλιος 2014» ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας μέρος 1 ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας μέρος 2 ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας μέρος 3 ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας μέρος 4 Αυτές είναι … More Η μελέτη του ΣΟΑΠ (σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης) για τη Δυτική Αθήνα