Το Koino Athina στο Commons Fest, 15-17 Μαΐου

To Koino Athina συμμετέχει στο Commons Fest με μια παρουσίαση & ένα εργαστήριο ανοίγοντας τη συζήτηση για τα αστικά κοινά. Τα κοινά -ως προς τον αστικό χώρο- στην Ελλάδα, είναι τα λιγότερο εξερευνημένα. Σε μια ασάφεια ορισμού, ανάμεσα στο Δημόσιο και στο Ιδιωτικό, χωρίς κάποια νομική υπόσταση ή πλαίσιο ορισμού, χωρίς κάποια κοινή καταγραφή, παρουσιάζουν μια … More Το Koino Athina στο Commons Fest, 15-17 Μαΐου