Έργο Αθήνα- ο Δήμος Αθηναίων για τους πολίτες

Τα προγράμματα του  Δήμου Αθηναίων  που αφορούν τους πολίτες, τους τουρίστες και τα προβλεπόμενα έργα στην πόλη Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθήνας (ΕΑΤΑ) Τον Απρίλιο του 2012, ο Δήμος της Αθήνας, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας ύψους 120 εκ. ευρώ για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και έργων που εντάσσονται στο … More Έργο Αθήνα- ο Δήμος Αθηναίων για τους πολίτες